Tyyliopas

Antakaa kommenttia, muokatkaa mieleiseksi, kehittäkää eteenpäin, jne :)

Nämä ovat ehdotuksiani (Addic), Luku 7:ssä on näitä toteutettu.

Title of the page:

 • Tämä tulee näkyviin The emperor Wears No Clothes:in lisäksi selaimen otsikkoriville. Luku X - * blaa blaa blaa blaa blaa -esitys on siis melko pitkä.
 • Ehdotan, että luvuissa title of the page:na on vain "Luku #"

Otsikot, otsikkotasot:

 • Luku alkaa otsikolla, jonka otsikkotaso on 1, eli esim. "+ Kannabiksen lääkinnällinen käyttö". Tässä otsikossa on se itse "luvun nimi", joka aikaisemmin oli siellä Title of the page:ssa
 • Muut otsikot ovat tasoa 2 tai alempia, eli ++ tai +++ jne
 • luvun 7 otsikoissa oli "huutoa" (kuten GLAUKOOMA), muutin nämä "normaaleiksi"
 • Luvun alkuun voi tehdä "table of contents"in, olisiko tämä hyvä idea? katso luku 7 esimerkkiä

Alaviitteet:

 • jos on vain yhdet alaviitteet, joihin tekstistä viitataan, ne kannattanee tehdä Bibliography-systeemillä (ks. luku 7). Useampaa bibliography-blokkia ei näyttänyt voitavan tehdä, tosin tämä ei välttämättä haittaa, sillä…
 • …Hererillä on kyllä paljon alaviitteitä, joihin teksteissä ei edes viitata…
 • kappaleiden väliin tulevat alahuomautukset, eli *-merkillä merkatut seuraavasti:
 • tähän tekstiin tulee lisäselvitystä^^[#footnote1 *]^^
 • *[[# footnote1]] ,,Tässä tämä selvitys on.,,
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.