Sanottua laillistamisen puolesta

"Tulevina vuosina huumesodan retoriikka tulee korvaamaan kylmän sodan retoriikkaa oikeutuksena sotilaallisille puuttumisille muiden maiden asioihin. Merijalkaväen sijaan Washington tulee lähettämään paikalle huumekytät."
-"Dope Dictators: The Vietnamization of Mexico, Jamaica, Colombia and the Third World" (Douppidiktaattorit: Meksikon, Jamaikan, Kolumbian ja kolmannen maailman vietnamisointi), High Times, Maaliskuu 1977

"Olemme sodassa jossa meidän ei pitäisi olla ja jota emme pysty voittamaan. Poliisit ovat tämän sodan uhreja aivan kuten sotilaat olivat Vietnamin uhreja."
-Wesley A. Pomeroy, elinikäinen poliisi joka palveli Valkoisen Talon huumelainsäädäntövirastossa presidentti Carterin alaisuudessa

"Meidän pitäisi keskittyä tämän ongelman alkuperään, köyhyyteen ja pettymykseen, ja käyttää resurssejamme sen muuttamiseksi. Ehdotan että on aika päästä eroon kieltolaista ja tajunnan muuttamisen pitämisestä rikoksena. Tuloksena olisi huumekauppiaiden ja jengien rahallisten voittojen poistuminen. Ilmiselvästi mallina olisi alkoholin kieltolain purkaminen ja Al Caponen sekä Dutch Schultzin aikakauden loppuminen."
-Yhdysvaltojen liittovaltion tuomari Robert W. Sweet, puheessa Cosmopolitan Clubilla New York Cityssä joulukuun 12. 1989

"Virtsatestit! Uudisraivaajaesi-isämme kusisivat haudoissaan pelkästä ajatuksesta että virtsatesteillä päätetään henkilön kyvystä suoriutua työstään. Henkilön suorituskyvyn mittarina ovat hänen aikaansaannoksensa. Vanhoina hyvinä aikoina miehen henkilökohtaiset tottumukset olivat hänen omia yksityisasioitaan. Nykyään jopa kansalaisen veri ja virtsa ovat mielivaltaisten haltuunottojen ja tutkimusten kohteena."

"Mitä voikaan piillä tämän suunnattoman huumeiden vastainen sota -harhautuksen taustalla? Sota jossa ei todennäköisesti onnistuta eikä sitä ole sellaiseksi suunniteltukaan. Politiikassa paras syy jatkaa jonkin asian tekemistä on se että se ei toimi. Jos vaikuttaa että jokin politiikassa toimisi, siitä pysytään kaukana. Sellainen asia voisi aikaansaada aaltoja. Ja tyypit huipulla, he eivät pidä aalloista."
-"Sano ei huumehysterialle," William S. Burroughs, albumilta "Like a Girl, I Want You to Keep Coming" (Giorno Poetry Systems Records).

"Pieni joukko huumerikollisia pesee nykyään todennäköisesti yli 100 miljardin dollarin edestä verovapaata rahaa vuodessa, se on enemmän kuin 150 maailman valtion bruttokansantuote."
-The Economist-lehti, 2. maaliskuuta 1988.

"Unohtakaa sota huumeita vastaan. Se on päättynyt. Huumeet voittivat. Sitä sotaa ei ollut alun alkaenkaan mahdollista voittaa… Nyt William Bennett -poloista käsketään esittämään pääroolia Sota huumeita vastaan -nimellä tunnetussa tragediasaippuasarjassa. Hänen on pakko tajuta että yritys on tuhoontuomittu… Jos Bennettiltä löytyy lainkaan rohkeutta, hän päätyy värisyttävään johtopäätökseen: meidän on lopetettava sota laillistamalla huumeet."
-Pete Hamill, kolumnissaan New York Postissa, 14. maaliskuuta 1989.

"On nopeasti muodostunut yleiseksi tiedoksi jopa tavallisen kansan lehdistössä että ylistetty sota huumeita vastaan on hävitty ja sen turhuuden myöntäminen on vain askeleen päässä. Tuo askel olisi koko armeijan mukaan kutsuminen, liike jota Pentagon on pitkään vastustanut. Jos täyttä militarisointia ei toteuteta, jää vain yksi vaihtoehto: koko sotkun uusiksi ajattelu laillistamisen ehdoilla."
-Charles Paul Freund, The New Republic

"Entä jos Bill Bennett katsoisi ongelmaa suoraan kasvoista kasvoihin ja tulisi siihen tulokseen että harkitseva politiikka vaatii huumeiden myymisen lisensointia yhdessä niiden käytöstä varoittavan massiivisen kansallisen ponnistuksen kanssa? Jos huumeiden hinnasta poistettaisiin niiden Yhdysvaltoihin salakuljettamisesta johtuvat kulut ja kaikkien tämän toiminnan ja kaman katukaupan tiellä olevien lahjominen tai tappaminen, niiden hinta tulisi varmasti romahtamaan, eikä niiden myymisestä koituisi rahallista voittoa paitsi lisensoidun jakelijan myynnistä saama vaatimaton voitto."
-William F. Buckley syndikoidussa kolumnissaan

"60-luvulla huumeiden laillistaminen olisi voitu nähdä itsetyytyväisen sukupolven eräänä uutena itsensä hemmottelun muotona. Tänä päivänä sitä voidaan pitää, ei ainoastaan pragmaattisena vaan myös välttämättömänä. Ainakin ajatus ansaitsee tuuletuksen."
-Thomas Collins, syndikoitu kolumnisti, Newsday-lehdessä.

"Mikä tahansa vakava lähestymistapa tähän ongelmaan (vastakohtana nykyiselle) vaatii kompleksisuuden ja moniselitteisyyden tunnustamista. Meidän on saatava aikaan kompromissi sosiaalisen todellisuuden ja huumeista vapaan yhteiskunnan haaveen välille. Meidän on kenties tunnustettava että huumeiden ja alkoholin käytöllä on hyötyjä yhtä hyvin kuin haittoja. Suurin este minkäänlaisten vakavien vaihtoehtojen miettimiselle nykykäytännöille on, että kukaan hallinnossa ei halua luopua rikoslain symbolismista tai viimeisten 70 vuoden aikana tehdyistä sitoumuksista, ei ainoastaan Yhdysvalloissa vaan koko maailmassa, joissa huumeita käsitellään rikoslain ongelmana."
-LT Lester Grinspoon, Harvard Medical Schoolin psykiatrian emeritusprofessori artikkelissa "Veron vahingollisuus", julkaisussa Drug Policy 1989-1990: A Reformers catalogue

"Ruumisluvulla ei ole tosiasiassa mitään merkitystä. Me käymme lopulta vain viivytystaistelua. Otamme paljon vankeja, mutta emme ole voittamassa sotaa."
-Seattlelainen liittovaltion syyttäjä Gene Anderson, The Reader-lehti, 18. marraskuuta 1988.

"On naurettavaa että marijuanasta joutuu vankilaan. Piman piirikunnassa n. 75 % 20 - 40 vuotiaista polttaa ruohoa. Se on kuin Al Caponen ja kieltolain aika; he tekevät niin kaikesta huolimatta."
-Piman piirikunnan sheriffiksi pyrkinyt Joe Brewster, lainaus Tucson Citizen-lehdestä, 23. huhtikuuta 1988.

82297.gif

"Se on vitsi. Ahneus ja halu käyttää huumeita ovat kaksi eri asiaa. Jos ne halutaan erottaa toisistaan, huumeet on laillistettava. Se on itsestäänselvä ratkaisu. On hyväksyttävä tosiasia että ihmiset haluavat muuntaa tajunnantilaansa, ja pyrittävä saamaan aikaan turvallisempia, terveellisempiä huumeita."
-Jerry Garcia, Rolling Stone, 30. marraskuuta, 1989.

"Olemmeko epäonnistuneet ottamaan opiksi kieltolain ajasta? Nyt on aika taistella ainoalla keinolla jota huumealamaailma kunnioittaa - rahalla. Poistetaan rahalliset voitot huumekaupasta."
-Kurt L. Schmoke, Baltimoren pormestari, Yhdysvaltain pormestarikonferenssissa, 25. maaliskuuta 1988.

"Tämä vetoomus tulee sydämeni pohjasta. Jokaisen vapauden ystävän, ja tiedän että te olette sellainen, täytyy tuntea vastenmielisyyttä sitä mahdollisuutta kohtaan että Yhdysvallat muutetaan aseistetuksi leiriksi, visiota huumeiden satunnaiskäyttäjillä täytetyistä vankiloista ja korstojen armeijasta jolla on valtuutus hyökätä kansalaisten vapauden kimppuun pienimmästäkin todisteesta, kohtaan. Valtio jossa tunnistamattomien lentokoneiden alas ampumista "epäilyn vuoksi" voidaan vakavissaan pitää huumesodan taktiikkana ei ole sellainen Yhdysvallat jollaisen te tai minä haluamme jättää tuleville sukupolville."
-Milton Friedman (taloustieteen Nobelilla palkittu - suom.huom.), Hoover Instituutti, Stanfordin Yliopisto, "Avoin kirje Bill Bennettille", The Wall Street Journal, 7. syyskuuta 1989.

"Ajatelkaa mitä kaikkea huumeiden vastaiseen taisteluun käytettävillä rahoilla voitaisiin tehdä. Laillistakaa se."

"Verottakaa sitä, tehkää siitä puhdasta, pysäyttäkää taudit, tappaminen, rikollisuus. Tarkoitan että sitä ei pystytä pysäyttämään koska markkinat ovat niin jättimäiset. Siitä on lopulta kysymys. Jos laittomat voitot poistettaisiin siitä, se satuttaisi niitä."

"Kuvitelkaa - big deal, apteekit ovat olemassa. Se olisi myös halpaa. Okei, joitakin huumeita, olen henkilökohtaisesti tätä mieltä, saisi hankkia vasta yli 50-vuotiaana. Jos elät yli 50-vuotiaaksi, voit kokeilla ekstaasia tai mitä helvettiä satutkin haluamaan. Mutta laillistakaa se skeida. Poistakaa siitä tabu ja hohdokkuus."
-Lou Reed, New Musical Express, 10. kesäkuuta 1989.

"Minusta näyttää että emme todella etene mihinkään kunnes voimme poistaa rikollisuuden ja rikolliset yllykkeet huumekaupasta… Meidän on ainakin harkittava ja tutkittava säädellyn huumeiden laillistamisen muotoja."
-Entinen USA:n ulkoministeri George P. Schultz.


Controlled Substance and the Tarbaby

This work livicated to Bruddah Jim Carner and Bruddah Jacob Miller.

by Lindsey Bradshaw

“Controlled Substance,” shrieked the mad judge behind the stand.
He looked weary with the gavel in his hand.
“Controlled Substance, yes, this is it,” nodded the cops,
“On with the trial,” they yelled, “Let’s pull out the stops.”
“Controlled Substance!” said the jailer with great relief.
“Controlled Substance?” asked the farmer in disbelief.
“Guilty,” screamed the judge, “I know how to handle that,
I’ll take an eye for an eye, and a tit for a tat.
Guilty, I’ll do my damnedest to see you in jail,
Guilty, I’ll do my damnedest to up your bail.
Guilty, why, I may take your land,
Maybe even your children. Wouldn’t that be grand?
Guilty, I’ll do my damnedest to up your taxes,
And if all these fail, I’ve many such axes.”
There was such a ruckus, and such a commotion,
You would have thought that Moses had just parted the ocean.
This kangaroo court, held with such a lack of love,
Caught the attention of Saint Michael above.
St. Mike thought to himself, “They think it’s about weed,
Freedom is the issue! Controlled Substance, indeed!”
Mike said, “We must do something, and do it right now,
Why, I’ll get some friends, we’ll find out just what and how.
He called for Ms. Liberty, and Bogg the Cosmic Clown.
They said, They’re at it again, Let’s go down!”
At this, the jury was possessed. They said, “We want out.
Controlled substance, indeed!” they began to shout.
Bogg the Clown got the judge with a pie in the face.
“Your honor,” said Mike, “You, sir, are a disgrace.”
Ms. Liberty let loose with a seltzer bottle,
A bus of stonekey cops came in at full throttle.
the ringmaster appeared and said, “Ain’t this dandy,
The only thing this place lacks is cotton candy.”
This circus has lions, freaks, liars, and geeks. It is too loud.
It is on fire! But don’t you dare say so in a crowd.
This circus has plowshares, nowshares, a doubled-edged sword,
And David dancing naked on the altar of the Lord.
“Order in the court,” babbled the judge in a fit,
“You want order?” said the clown. “Why? You started this shit.”
“So you want order? We’ll give you some real quick.”
“Ms. Liberty,” he asked, “Please now, show us a trick.”
She jumped high into the air and did a somersault,
Saying, “Whenever or wherever I land is not my fault.”
Controlled Substance, Controlled Substance, indeed,” said she.
And half way down she turned into a tarbaby.
The tarbaby landed in the judges lap, by heck.
Tarbaby had a sign hanging around her neck.
The sign read “Marijuana” unmistakably.
The sign read “Marijuana, what about me?”
The judge was too slippery to keep her for long,
So like Pontius Pilate, he threw her to the throng.
But the tarbaby flew high into the air, and did a spin.
She uprighted herself and landed with a grin.
Lightly, the baby sat down with the PTA.
She said, “Keep up the good work, I’m not here to stay.
Your wisdom will tell you, you’ve bigger problems with booze.
Keep kids off pot? Sure but let adults choose.”
“Tarbaby, tarbaby, what do you have to say?”
Tarbaby answered, “I’m here to do what I may.”
“Tarbaby, tarbaby, what do you have to do?”
“Only,” said the baby, to answer the question “Who?”
Tarbaby born in blood, tarbaby made of mud.
She was conceived in fire, in the image of God.
Tarbaby flew high, flew high into the sun.
“Let’s put,” she said, “the beasts of hell on the run.”
The tarbaby landed on the doctor’s chest.
Doc tried to give her a urinalysis test.
Tarbaby said, “Sorry, but my body is mine.”
Doc said, “You’re right. I’ll now pass you on down the line.”
Ol’ tarbaby landed in a lawyer’s chair
His first thought was, “Get this out of my hair,
Although, I think I’ll be ready for you some day,
I’m just bringing home the bacon, and you don’t pay.”
This tarbaby is smart, and free, and oh so cool.
This poor innocent baby makes the gangster drool.
The gangster said, “I’m the kind that does as I please,
I like you baby, but I’m gonna put you in a squeeze.”
Baby said, “I’ve met your kind, I know where you are at.”
She looked at him. He turned into a vampire bat.
The tarbaby landed on the face of the law.
Poor man, with a gun, a star, was dumbstruck with awe.
The sheriff said, “This case is just down my line,
I’ll get more men, increase the axes, up the fine.”
Baby said, “I’m just being. It’s your who fights.
I demand my inalienable rights.”
“But,” said the sheriff, “It’s my time to play John Wayne,
Though, John didn’t say it would be such a pain.”
Sheriff found dealing to the baby very hard.
“Well, hot dam” he said, “I need the National Guard!”
The guard came in shooting, as they dropped from the skies.
They came in rooting, but started to drop like flies.
They thought they were strong, lean and mean, or right, at least.
But they were met by the front line generals of the armies of peace.
“Freedom, now or never,” they knew. “Let’s let the fur fly.”
“Order,” whimpered the judge, “I want order in this court.”
The clown lit a joint with the procurator’s torte.
The jury and the coppers began to rumble.
No doubt, the ol’ whorehouse began to crumble.
Now, walking on the ceiling the tarbaby pranced.
All over the courtroom the tarbaby danced.
She said sweetly, “Whatever goes up must come down.”
She jumped high into the air and turned herself around.
She did a stretch and a great big yawn,
“Look around you,” she said, “Tis the time of dawn.
Wake up, wake up, oh gracious, wake up from your nap.”
Ain’t this bodacious, she just landed in your lap.


Palaa sivulle: Liitteet


Siirry lukuun:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Loppusanat - Liitteet - Lisämateriaali

Bookmark and Share

banneri-pieni.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.