Luku 4 Problems & Discussion

Luku 4 Problems & Discussion
Keskustelua käännöksen ongelmista:
Keisarilla ei ole vaatteita - luku 4:
http://emperor.wikidot.com/luku-4
Laillisen kannabiksen viimeiset hetket / kääntää Vihreevoima


Käyttämääni termistöä.

USDA = Maatalousministeriö
Bulletin = Tiedote
Secretary of the Treasury = Valtiovarainmisteriö
general counsel = Lakiasianjohtaja
bill = maksu
act = säädös
Supreme Court = Korkein oikeus
Transfer Tax = Varainsiirtovero
Assistant U.S. Surgeon General = Yhdysvaltain johtavan lääkintäviranomaisen assistentti(?????)
Blatant Bigotry = Täysin peittelemätön kiihkoilu
The Prohibitive Marijuana Tax = Torjuva marihuanavero


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.