Luku 15

Virallinen tarina – "roskatieteen" paljastaminen

Vuoden kestäneen juridisen harkinnan jälkeen, kuunneltuaan viidentoista päivän ajan todistuksia asiasta, huumevirasto DEA:n hallinnollinen lainopillinen asiantuntija tuomari Francis L. Young kehotti virastoa sallimaan lääkäreiden määräävän marihuanaa potilailleen. Hän toteaa syyskuun 1988 päätöksessään: "Todistusaineisto tässä asiassa osoittaa selkeästi sen hyväksytyn tosiasian, että lääketieteellisessä valvonnassa marihuana on turvallinen aine, joka kykenee helpottamaan suuren määrän erittäin sairaiden ihmisten kärsimyksiä – – Näiden todisteiden valossa olisi kohtuutonta, mielivaltaista ja oikukasta DEA:lta jatkaa pysymistä näiden kärsivien ihmisten ja aineen tuomien hyötyjen välissä. Tiukan lääketieteellisessä mielessä marihuana on huomattavasti turvallisempaa kuin monet ruoka-aineet, joita yleisesti käytämme. Marihuana, luonnollisessa muodossaan, on eräs ihmiskunnan turvallisimmista terapeuttisesti aktiivisista aineista."

Silti entinen DEA:n johtaja John Lawn, hänen seuraajansa Robert Bonner ja nykyinen johtaja Thomas Constantine – joista yksikään ei ole lääkäri! – eivät ole myöntyneet, vaan ovat jatkaneet lääkekannabiksen riistämistä ihmisiltä oman henkilökohtaisen asenteensa perusteella.

(Ajantasaisia tietoja varten katso DEA:n nykyinen johto ja edelliset johtajat. – suom.huom.)

Ajan ja elämien haaskausta

On kulunut yli 100 vuotta siitä kun brittiläinen Raj'n komissio totesi 1894 Intian hasiksenpolttajia koskevassa tutkimuksessaan, että kannabiksenkäyttö on vaaratonta ja jopa hyödyllistä. Lukuisat tutkimukset sen jälkeen ovat kaikki yhtyneet tähän: tunnetuimpina Silerin ja LaGuardian komissiot sekä Nixonin nimittämä Shaferin komissio, Kanadan LeDainin komissio ja Kalifornian neuvoa antava asiantuntijaryhmä.

Amerikan presidentit ovat toistuvasti ylistäneet hamppua, maatalousministeriö (USDA) on koonnut opuksittain tietoa, joka osoittaa sen arvon luonnonvarana ja vuonna 1942 Rooseveltin hallinto tuotti jopa patrioottisia hampunviljelijöitämme ylistävän elokuvan "Hemp for Victory" ("Hampulla voittoon"). Samana vuonna Saksassa ilmestyi loppusoinnullisin runoin hampun eduista kertova sarjakuva "Lystikäs hamppulukemisto"*.

*"Humorous Hemp Primer", katso Lisämateriaali > Linkit ja tämän kirjan painetun version liitteet.

Silti jopa humaani hampun käyttö lääkkeeksi on nykyään kiellettyä. Kun tuomari Youngilta kysyttiin loppuvuodesta 1989, mitä mieltä hän oli DEA:n epäonnistumisesta hänen yllä lainatun esityksensä panemisessa käytäntöön, hän vastasi, että viraston johtaja John Lawnille annettiin aikaa mukautumiseen.

Yli vuosi esityksen jälkeen Lawn virallisesti kieltäytyi uudelleenluokittelemasta kannabista, jättäen sen edelleen "vaaralliseksi" I-luokan huumausaineeksi, jonka käyttö edes lääketieteellisesti ei ole sallittua.

Kansallinen järjestö marihuanalakien uudistamiseksi (NORML) ja huumevalveutuneisuuden perheneuvosto vaativat pikaisesti Lawnin eroa halveksien tämän suhtautumista huonossa asemassa olevien amerikkalaisten tarpeettomia kärsimyksiä kohtaan. Hänen seuraajansa, Bonner, ja nyt Constantine jatkavat samaa menettelyä.

criminal.jpg

Mikä tekopyhyys sallii julkisten virkamiesten pitävän pilkkanaan tosiasioita ja kieltävän totuuden? Kuinka he oikein järkiperäistävät julmuutensa? Vastaus: he keksivät omia asiantuntijoitaan.

Hallituksen harhaanjohtavat puheet

Vuodesta 1976 alkaen maamme hallinto (kansallinen huumevirasto NIDA, kansallinen terveysjärjestö NIH, liittovaltion huumevalvontavirasto DEA ym.*) ja poliisin rahoittamat ryhmät (kuten huumeiden vastustamiskasvatus DARE*) sekä erityisjärjestöt (kuten huumeettoman Amerikan puolesta PDFA*) ovat julistaneet niin suurelle yleisölle, lehdistölle kuin vanhempainjärjestöillekin, että heillä on hallussaan "kiistatonta todistusaineistoa" marihuanan polttamisen järkyttävistä kielteisistä vaikutuksista.

*NIDA, NIH, DEA, DARE, PDFA. Kaikki myöhemmät tutkijat pitävät Heathin marihuanatuloksia hyödyttöminä, koska häkämyrkytys ja muut tekijät jätettiin kokonaan pois tutkimuksesta.

Kun USA:n hallituksen ennen vuotta 1976 rahoittamat tutkimukset osoittivat, että kannabis oli harmitonta tai hyödyllistä, jokaisessa tutkimuksessa käytetty metodologia eli suorittamisen menetelmät esitettiin yksityiskohtaisesti raporteissa; lue The Therapeutic Potential of Marijuana (Cohen/Stillman, UCLA, 1976) ja näet tarkasti, miten kukin lääketieteellinen koe on toteutettu.

Kuitenkin, kun hallintomme byrokraatit tarkoituksellisesti rahoittivat kielteistä kannabistutkimusta, Playboy- ja High Times -lehtien, NORML:n jne. oli pakko yhä uudelleen vetää asia oikeuteen tuoreen tiedonvapausasetuksen nojalla saadakseen selville tosiasialliset laboratoriomenetelmät, joita näissä "tutkimuksissa" käytettiin.

Se, mitä he saivat tietää, oli tyrmistyttävää.

Tohtori Heath/Tulane tutkimukset, 1974

Väite: aivovaurioita ja kuolleita apinoita

monk.jpg

Vuonna 1974 Kalifornian kuvernööriltä Ronald Reaganilta kysyttiin marihuanan dekriminalisaatiosta.

Esiteltyään Tulanen yliopiston tohtori Robert Heathin tutkimukset, tämä niin kutsuttu "suuri puhuja" ilmoitti: "Mitä luotettavimmat tieteelliset lähteet sanovat, että pysyvä aivovaurio on eräs marihuanan käytön väistämättömistä seurauksista."

(L.A. Times)

Tohtori Heathin tutkimus oli tullut siihen tulokseen, että vain 30 jointin verran päivässä polttavat reesusapinat alkoivat surkastua ja kuolla 90 päivän jälkeen.

Siitä lähtien ovat marihuanaa polttamaan pakotettujen apinoiden kuolleet aivosolut olleet suuri pelottelunaihe liittovaltion lehtisissä ja hallituksen rahoittamassa pilven vastaisessa propagandassa.

Mississippiläinen senaattori Eastland, tärkeimpänä tukijanaan edesmennyt senaattori Jacob Javits New Yorkista, käytti tätä tutkimusta koko 1970-luvun puolivälin pelotellakseen ja estääkseen kansallisia lainsäätäjiä tukemasta NORML-järjestön dekriminalisaatiohankkeita kongressissa.

Raportteja tutkimuksesta on myös levitetty huumevieroitusammattilaisten toimesta heidän yrittäessään perustella, otaksuttujen tutkimustietojen avulla, miksi nuoret pitäisi saada lopettamaan pilven käyttö. Sillä pelotellaan vanhempainjärjestöjä, kirkon organisaatiota jne., jotka jakavat sitä edelleen eteenpäin.

Heath tappoi puolikuolleet apinat, avasi niiden aivot, laski kuolleet aivosolut ja tappoi sitten kontrolliryhmän apinat, jotka eivät olleet polttaneet marihuanaa, ja laski niiden aivosolut. Pilveä polttaneilla apinoilla oli valtavasti enemmän kuolleita aivosoluja kuin "selvillä" apinoilla.

Ronald Reaganin lausunto perustui todennäköisesti siihen tietoon, että marihuanan polttaminen oli ainoa ero näiden kahden apinaryhmän välillä. Ehkä Reagan luotti liittovaltion tutkimustiedon olevan aitoa ja paikkansapitävää. Ehkä hänellä oli muita motiiveja.

Mitkä heidän syynsä sitten olivatkaan, tämä oli se tieto, jota hallitus räikeästi mainosti lehdistölle ja PTA:lle (Parent-Teacher Association, kansallinen vanhempain- ja opettajainjärjestö), jotka luottivat hallitukseen täysin.

Vuonna 1980 Playboy ja NORML saivat viimein, kuuden vuoden pyyntöjen ja hallituksen oikeuteen haastamisen jälkeen, käsiinsä tarkat kuvaukset tutkimusmenetelmistä joita tässä huonomaineisessa tutkimuksessa käytettiin:

Kun NORML:n ja Playboyn palkkaamat asiantuntijat tutkivat ilmoitettuja tuloksia ja kokeiden tosiasiallista metodologiaa, he nauroivat.

Tosiasiat: koe-eläinten tukehduttaminen

Kuten Playboy-lehdessä selostettiin, Heathin "voodoo"tutkimusmenetelmät pitivät sisällään reesusapinoiden sitomista tuoleihin ja kuudenkymmenenkolmen vahvan jointin pumppaamista viidessä minuutissa, kaasunaamarin lävitse niiden hengitykseen niin, ettei yhtään savua mennyt hukkaan. Playboy sai selville, että Heath oli annostellut 63 jointtia viidessä minuutissa kolmen kuukauden ajan eikä 30 jointtia päivässä vuoden ajan, kuten oli alkuun selostanut. Myöhemmin selvisi, että Heath teki tämän, jotta hänen ei tarvinnut maksaa avustajilleen palkkaa joka päivä vuoden ajan.

Apinat tukehdutettiin! Kolmesta viiteen minuutin hapenpuute aiheuttaa aivovaurioita, "kuolleita aivosoluja" (Punaisen ristin hengenpelastus- ja vesiturvallisuusopas). Käytetyn savun määrä vastaa sitä, että ihminen pitäisi auton moottoria päällä suljetussa autotallissa 5, 10, 15 minuuttia joka päivä!

Heathin apinatutkimus oli itse asiassa tutkimus eläinten tukehtumisesta ja häkämyrkytyksestä.

Muiden asioiden lisäksi Heath oli kokonaan (tarkoituksellisesti? osaamattomuuttaan?) jättänyt pois keskustelun apinoiden hengittämästä hiilimonoksidista (häkä).

Hiilimonoksidi on myrkyllinen kaasu, joka tappaa aivosoluja, ja sitä syntyy kaiken hiiltä sisältävän palamisen yhteydessä. Tuolla savumäärällä apinat olivat tosiasiassa kuin ihmisiä lukittuna autotalliin, jossa auton moottori on käynnissä 5–15 minuuttia päivittäin.

Kaikki myöhemmät tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Heathin tutkimusten marihuanaa koskevat löydökset ovat arvottomia, koska häkämyrkytys ja muita tekijöitä jätettiin kokonaan pois eikä niitä otettu huomioon raportissa. Tämä tutkimus ja muut, kuten tohtori Gabriel Nahasin 70-luvun tutkimukset, yrittivät jotenkin yhdistää rutiininomaisesti ihmisaivoista ja muista kehon rasvaisista osista löytyvät THC:n metaboliitit eli hajoamistuotteet tukehdutettujen apinoiden kuolleisiin aivosoluihin.

Nyt vuonna 1999 on kulunut 17 vuotta eikä sanaakaan Heathin tai Nahasin tutkimuksista ole vahvistettu! Silti PDFA, DEA ja kaupunkien huumepoliisinvirastot sekä poliitikot suoltavat niiden väittämiä ja niitä pidetään käytännössä kaikessa julkisessa keskustelussa tieteellisenä näyttönä marihuanan vaaroista.

Tämä on USA:n hallituksen propagandaa ja valetietoa pahimmillaan! Kansa maksoi nämä tutkimukset, joten sillä on oikeus oikeaan tietoon ja paikkansapitävään historian opetukseen veronmaksajien rahoittamissa kouluissa.

Vuonna 1996 Gabriel Nahas haastoi Ranskassa oikeuteen Mishkan, tämän kirjan ranskankielisen version "L'Emperor est Nu!" kääntäjän. Mishka kirjoitti, että maailma pitää Nahasin tutkimustuloksia roskana. Kuultuaan Nahasin todistuksen, tämän käytettyä kymmenien tuhansien dollareiden edestä rahaa oikeudenkäyntikuluihin, Ranskan oikeuslaitos palkitsi hänet suurimmalla loukkauksella: yhden frangin vahingonkorvaus eikä oikeuskuluja korvattu!

Viipyvät THC-metaboliitit

Väite: se säilyy elimistössäsi 30 päivän ajan

Hallitus väitti myös, että koska THC:n metaboliitit pysyvät kehon rasvasoluissa enintään 30 päivää aineen nauttimisen jälkeen, yksikin jointti on erittäin vaarallinen; he päättelivät, että pitkän aikavälin näkemystä siitä, mitä nämä THC:n metaboliitit lopulta voisivat tehdä ihmiskunnalle, ei voinut edes arvuutella ja käyttivät muuta muka-tieteellistä kaksoiskieltä (ilmaisut kuten "saattaa", "voi tarkoittaa", "mahdollisesti", "ehkä" jne.).*

*"Saattaa, ehkä, voisi aiheuttaa ja mahdollisesti eivät ole tieteellisiä johtopäätelmiä." tohtori Fred Oerther, LT, syyskuu 1986.

Tosiasiat: hallituksen omat asiantuntijat sanovat, että metaboliitit ovat vaarattomia jäänteitä, eivätkä ne ole myrkyllisiä

Me haastattelimme kolmea maineikasta lääkäriä, jotka työskentelevät (tai ovat työskennelleet) USA:n hallitukselle marihuanan tutkimuksen parissa:

  • Tohtori Thomas Ungerlieder, LT, UCLA, Richard Nixonin vuonna 1969 Presidentin valikoituun marihuanakomiteaan nimittämä ja Fordin, Carterin sekä Reaganin uudelleennimittämä, työskentelee nykyään Kalifornian "lääkekannabisohjelmassa;"
  • Tohtori Donald Tashkin, LT, UCLA, viimeisen 29 vuoden ajan USA:n hallituksen ja maailman johtava marihuanatutkija keuhkoihin liittyvissä asioissa;

ja

  • Tohtori Tod Mikuriya, LT, UCLA, entinen USA:n hallituksen marihuanan tutkimusohjelmien johtaja ja apurahojen myöntäjä 1960-luvun lopulla.

Nämä lääkärit sanoivat, että THC:n aktiiviset ainesosat käytetään loppuun ensi- tai toisessa kierrossa maksassa. Jäljelle jäävät THC metaboliitit kiinnittyvät sitten, aivan normaalilla tavalla, rasvakerrokseen, jotta keho voi hävittää ne myöhemmin, mikä on täysin luonnollinen prosessi.

Monet ruokien, yrttien ja lääkkeiden kemikaalit tekevät samaa koko ajan elimistössämme. Useimmat eivät ole vaarallisia ja THC:n metaboliitit osoittavat vähemmän myrkyllistä* potentiaalia kuin käytännössä mikään muu tunnettu elimistön aineenvaihdunnan jäännöstuote!

*Yhdysvaltojen hallitus on myös tiennyt vuodesta 1946, että hiirillä tappava suun kautta nautittu määrä kannabista on noin 40 000-kertainen tavalliseen päihdyttävään annokseen verrattuna. (Mikuriya, Tod, Marijuana Medical Papers, 1976; Loewe, Journal of pharmacological and experimental therapeutics, lokakuu 1946.)

THC:n kehoon jääviä metaboliitteja voi verrata savukkeiden tuhkaan: vaikutukseton ainesosa, joka jää jäljelle kun elimistö on metabolisoinut aktiiviset kannabinoidit. Nämä tehottomat metaboliitit ovat niitä, joilla virtsatesteissä testataan ovatko sotilashenkilöt, työläiset, urheilijat tai muut käyttäneet tai olleet läsnä kun pilveä on käytetty viimeisen 30 päivän aikana.

Keuhkovauriotutkimukset

Väite: tupakkaa haitallisempaa

Amerikan keuhkoyhdistyksen (ALA) mukaan savukkeiden ja tupakan polttamiseen liittyvät taudit tappavat yli 430 000 amerikkalaista vuosittain. 50 miljoonaa amerikkalaista polttaa ja 3000 teini-ikäistä aloittaa joka päivä. Berkeleyssä suoritetut karsinogeenisen tervan tutkimukset 1970-luvun lopulla päätyivät lopputulokseen, että "marihuana on puolitoista kertaa niin karsinogeenistä kuin tupakka".

Tosiasiat: ei yhtäkään dokumentoitua syöpätapausta

Mihin tahansa savuun liittyy keuhkoja ärsyttäviä aineita. Kannabiksen savu aiheuttaa lievää ärsytystä keuhkojen pääkeuhkoputkissa. Oireet häviävät, kun polttamista ei jatketa.

Kuitenkin, toisin kuin tupakansavu, kannabiksen savu ei aiheuta mitään muutoksia pienemmissä keuhkoputkissa, alueella jossa tupakan savu aiheuttaa pitkäaikaisia ja pysyviä vahinkoja. Tämän lisäksi tyypillinen tupakoitsija polttaa 20–60 savuketta päivittäin, kun taas marihuanan suurkuluttaja saattaa polttaa viidestä seitsemään jointtia päivässä, vähemmän jos vahvaa laatukukintoa on saatavilla.

Samalla kun kymmenet miljoonat amerikkalaiset polttavat pilveä säännöllisesti, kannabiksen ei tiedetä koskaan aiheuttaneen, Amerikan tärkeimmän keuhkoasiantuntijan, UCLA:n Donald Tashkinin mukaan, ainoatakaan keuhkosyöpätapausta vuoden 1997 loppuun mennessä. Hän pitää suurimpana terveysriskinä keuhkoille yli kuudentoista "suuren" lehti/kukintosätkän polttamista päivässä, johtuen suuresta savun määrästä ja happivajauksesta.

Tashkinin mielestä kenelläkään ei ole syytä kantaa huolta keuhkoahtaumataudin pahenemisesta "millään tavalla" marihuanan käytön seurauksena, täysin päinvastoin kuin tupakalla.

Hamppu on monimutkainen, pitkälle kehittynyt kasvi. Sen savussa on yli 400 ainesosaa. Näistä tällä hetkellä kuudenkymmenen tiedetään omaavan hoidollista arvoa.

Kannabista voidaan myös syödä, näin vältetään tyystin savun ärsyttävät vaikutukset. (On myös mahdollista vaporisoida eli höyrystää kannabista - suom.huom). Elimistö ottaa kuitenkin poltettaessa vastaan neljä kertaa enemmän sen vaikuttavista aineista kuin syötynä. Kieltolain nostamilla mustassa pörssissä myytävän kannabiksen hinnoilla useimmilla ei ole varaa tähän ylellisyyteen, vähemmän tehokkaisiin mutta terveellisimpiin tapoihin nauttia ainetta.

Laboratoriotutkimukset eivät onnistu toistamaan tosielämää

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monista kannabiksen karsinogeeneistä voidaan päästä eroon polttamalla sitä vesipiipussa. Hallintomme pimittää tämän tiedon ja sen merkityksen puhuessaan lehdistölle. Samaan aikaan poliitikot tekevät vesipiippujen myynnistä lainvastaista, leimaten ne "huumeidenkäyttövälineiksi".

Kuinka huhut saavat alkunsa

Vuonna 1976 tohtori Tashkin lähetti kirjallisen raportin Reimsissä, Ranskassa pidettyyn "Kannabiksen potentiaaliset lääketieteelliset vaarat"-konferenssiin tohtori Gabriel Nahasille. Tuosta raportista tuli tämän kannabiskielteisen maailmankonferenssin kohutuin asia.

Tämä yllätti Tashkinin, joka lähetti raportin Reimsin konferenssiin jälkihuomautuksena.

Tashkin raportoi Reimsin kokoukselle, että kannabis aiheutti tupakkaa enemmän ärsytystä (15-kertaisesti) vain yhdessä 29:stä tutkitusta ihmisen keuhkojen alueesta. Tämä luku on kuitenkin merkityksetön koska Tashkin huomauttaa, että tupakalla ei ole juuri mitään vaikutusta tällä keuhkojen alueella. Joten 15 kertaa melkein ei-mitään on edelleen melkein ei-mitään. Joka tapauksessa, kannabiksella on myönteinen tai neutraali vaikutus suurimmassa osassa keuhkoja. (Katso luku 7: Kannabiksen lääkinnällinen käyttö)

(Tashkin, tri Donald, UCLA tutkimukset 1969–83; UCLA keuhkotutkimukset, 1969–95.)

Myöhemmin, vuonna 1977 USA:n hallitus ryhtyi jälleen rahoittamaan kannabiksen keuhkovaikutustutkimuksia, jotka oli keskeytetty kaksi vuotta aiemmin kun Tashkin raportoi rohkaisevista hoidollisista tuloksista marihuana/keuhkotutkimuksissaan. Tällä kertaa hallitus kuitenkin rajoitti rahoituksen ainoastaan pääkeuhkoputkien tutkimukselle.

Olemme haastatelleet tohtori Tashkinia kymmeniä kertoja. Vuonna 1986 kysyin häneltä artikkelista, jota hän valmisteli New England Journal of Medicine -julkaisuun ja jossa todettiin, että kannabis aiheuttaa yhtä paljon tai enemmän syöpää edeltäviä muutoksia kuin tupakka "yhdenvertaisissa" määrissä käytettynä.

Useimmat ihmiset eivät käsitä eikä mediassa kerrota, että mitä tahansa epänormaaliutta kudoksessa (hiertymää, ihottumaa, jopa punaista väriä) kutsutaan syöpää edeltäväksi muutokseksi. Toisin kuin tupakan aiheuttamat muutokset, THC:en liittyvät muutokset eivät ole radioaktiivisia.

Kysyimme Tashkinilta, kuinka moni pelkästään kannabista pitkään käyttäneistä (rastat, koptilaiset) näissä tai missä tahansa muissa tutkimuksissa oli sairastunut keuhkosyöpään.

Istuen UCLA:n laboratoriossaan tohtori Tashkin katsoi minua ja sanoi: "Se onkin outo juttu. Tähän mennessä yksikään tutkimistamme ei ole saanut keuhkosyöpää."

"Kerrottiinko tästä lehdistölle?"

"No, se lukee artikkelissa", sanoi Tashkin. "Mutta kukaan lehdistöstä ei koskaan kysynyt mitään. He vain olettivat pahinta." Hänen vastauksensa meille oli yhä, että yhtäkään keuhkosyöpätapausta pelkästään kannabista polttavilla ei ole raportoitu. Täytyy muistaa, että hän ja muut lääkärit ennustivat varmuudella 20 vuotta sitten, että sadoille tuhansille marinpolttajille olisi tähän mennessä (vuoteen 1997 tultaessa) kehittynyt keuhkosyöpä.

Vielä yksi tosiasia: keuhkoahtaumasta kärsivät hyötyvät

Myöhemmän haastattelun aikana Tashkin onnitteli minua aiemmin kertomastani vinkistä, että keuhkoahtaumatautiin käytetyllä marihuanalla oli saatu hyviä tuloksia tuttavapiirissämme.

Alun perin hän nauroi minulle, koska oletti marihuanan pahentavan emfyseemaa, mutta luotuaan katsauksen todistusaineistoon hänelle selvisi, että lukuun ottamatta kaikkein harvinaisimpia tapauksia marihuanasta oli itse asiassa suuri apu keuhkoahtaumasta kärsiville johtuen sen keuhkoputkia avaavasta ja laajentavasta vaikutuksesta.

Joten meille asiasta kertoneiden keuhkoahtaumasta kärsivien kannabiksen käyttäjien kokema helpotus sai vahvistuksen.

Hamppu ei ole ainutlaatuinen hyödyllisyydessään keuhkoille. Sievikkiä, leskenlehteä, hurtanminttua ja muita yrttejä on perinteisesti poltettu auttamaan keuhkoja.

Tupakka ja siihen liittyvät vaarat ovat saaneet ihmiset niin "polttamisen" vastaisiksi, että useimmat uskovat kannabiksen polttamisen olevan yhtä vaarallista tai vaarallisempaa kuin tupakointi. Tutkimusten ollessa kiellettyjä nämä julkiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tosiseikat eivät ole yleisesti saatavilla olevaa tietoa.

Joulukuussa 1997 kysyimme tohtori Tashkinilta asiasta uudelleen ja hän totesi kiistattomasti, että "marihuana ei aiheuta tai tehosta keuhkoahtaumatautia millään tavalla". Tämän lisäksi ei ole olemassa yhtäkään kannabiksen polttamisen aiheuttamaksi todettua keuhkosyöpätapausta.

… Ja niin edelleen

Suurin osa marihuanaa koskevasta kirjallisuudesta, johon olemme tutustuneet, ei mainitse edes yhtä lähdettä, jota voisi tarkastella. Jotkut viittaavat vain DEA:han ja NIDA:aan. Ne harvat tutkimukset, jotka olemme pystyneet jäljittämään paljastuvat yleensä anekdoottisiksi tapauskertomuksiksi, aineiston keinotekoiseksi ryhmittelyksi tai niistä puuttuvat kontrolliryhmät tai sitten niitä ei ole toistettu.

Huhut rintojen suurenemisesta, liikalihavuudesta, riippuvuudesta ja vastaavista pysyvät kaikki toteennäyttämättöminä ja niille annetaan vähän painoarvoa tieteellisessä yhteisössä. Toiset tiedot, kuten tilapäisestä siittiöiden määrän vähenemisestä kertovat, ovat tilastollisesti merkityksettömiä suurelle yleisölle, mutta silti niitä paisutellaan täysin suhteettomasti mediassa. Eräät raportit, kuten kourallinen kurkun alueen kasvaimia Sacramenton alueella tai Baltimoren ensiavun ilmoittamat korkeat vammojen määrät, ovat irrallisia kasaantumia. Ne ovat vastakkaisia kaikille muille tutkimusten tilastoille, eikä niitä ole koskaan toistettu.

Heathin ja Nahasin vääristellyiltä tutkimustuloksilta sekä raskaina olleilla hiirillä ja apinoilla Templen ja UC Davisin yliopistoissa tehdyiltä tutkimuksilta (joissa hiiriin ruiskutettiin THC:n kaukaisia, synteettisiä kolmannen polven sukulaisaineita) on nyttemmin riistetty luotto pääosassa (lääke)tieteellistä kirjallisuutta.

Vaikka näitä tutkimuksia ei käytetä tieteellisessä keskustelussa, röykkiöittäin huumevirasto DEA:n ja lääketehtaiden rahoittamaa kirjallisuutta koskien näiden metaboliittien mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia aivoille tai lisääntymiselle suolletaan vanhempainyhdistyksille aivan kuin kyseessä olisivat aivan uudet tutkimukset. Tämä epätieto on vielä erittäin vahvasti elossa USA:n hallituksessa, DEA:ssa, DARE:ssa ja PDFA:n raporteissa.

(Lue vuoden 1982 N.I.H.; kansallisen tiedeakatemian menneiden tutkimusten arviointi ja Costa Rica tutkimus, 1980.) Hamppu ei vaaranna ihmisen aivoja eikä älykkyyttä, sitä on käytetty ikivanhoista ajoista lähtien käytännöllisesti katsoen kaikissa yhteiskunnissa työn motivoijana ja luovien energioiden tehostamiseen ja uudistamiseen.

clinic.jpg

Nahasin resepti poliisibudjettien suurentamiseksi

Uskomatonta kyllä, tunnettu tutkimus, jossa saatiin selville, että kannabis vähentää kasvaimia (katso luku 7), oli alun perin liittovaltion tilaama ja sen tarkoituksena oli osoittaa, että pilvi vahingoittaa immuunijärjestelmää. Tämä perustui "ruohohulluus"-tutkimuksiin, jotka oli suorittanut huonomaineinen tohtori Gabriel Nahas Columbian yliopistossa vuonna 1972.

Kyseessä on sama tohtori Nahas, joka väitti tutkimustensa osoittavan, että pilvi aiheuttaa kromosomi- ja testosteroni(mieshormoni)vaurioita ja lukemattomia muita hirveitä vaikutuksia, jotka viittasivat immuunijärjestelmän luhistumiseen. Nahasin tausta on OSS:ssa ja CIA:ssa sekä myöhemmin Yhdysvaltain hallinnossa, jossa hän työskenteli läheisesti Lyndon LaRouchen ja Kurt Waldheimin kanssa.

Vuonna 1998 Nahas on yhä DEA:n ja NIDA:n suosikkikullanmuru, vaikka hänen marihuananvastaisten kokeiden tuloksistaan ei ole koskaan pystytty toistamaan yhtäkään lukemattomissa muiden tutkijoiden yrityksissä. Columbian yliopisto nimenomaisesti sanoutui irti Nahasin marihuanatutkimuksista erityisessä asiaa varten koolle kutsutussa lehdistötilaisuudessa vuonna 1975!

Vanhoja, diskreditoituja Nahas-tutkimuksia kierrätetään vielä tänäkin päivänä DEA:n toimesta ja niitä jaellaan harkitusti tietämättömille vanhempainryhmille, kirkoille ja PTA-järjestöille (vanhempain- ja opettajainjärjestö) muka pätevänä marihuanan pahuudesta kertovana tutkimustietona.

Nahasin vaarallisten kauhukertomusten* levittäminen maksetaan sinun verodollareillasi, senkin jälkeen kun Kansallinen terveysjärjestö NIH vuonna 1976 nimenomaisesti kielsi Nahasia saamasta enää penniäkään Yhdysvaltain hallitukselta johtuen hänen nolostuttavista tutkimuksistaan 70-luvun alussa.

*Joulukuussa 1983 Nahas, kollegoidensa pilkkaamana ja NIDA:n lopetettua tutkimusrahoituksen, sanoutui irti kaikista vanhoista THC:n metaboliittien kertymistä, kromosomeille petrimaljassa tapahtuvia kudosvaurioita ym. koskevista tutkimuksistaan, lopputuloksistaan ja johtopäätöksistään.

Silti DEA, NIDA, vakuutusyhtiöt, "huumeiden vastainen sota" ja nyt edesmennyt kirjailija Peggy Mann (Valittujen palojen artikkeleissa ja kirjassaan Marijuana Alert, johon esipuheen kirjoitti Nancy Reagan) ovat käyttäneet näitä epäluotettavia tutkimuksia vaikuttamaan vanhempainyhdistyksiin kuten PDFY (Parents for a Drug Free Youth, vanhemmat huumeettoman nuorison puolesta). Nahas nähdään usein luennoijavieraana, jolle maksetaan suuret palkkiot eikä sanaakaan sanota siitä, miten hänen tutkijakollegansa todellisuudessa suhtautuvat hänen tutkimuksiinsa.

(Valittujen palojen artikkeli Marijuana Alert vuodelta 1979 löytyy lisämateriaaleista – suom.huom.)

Tätä olettaaksemme tehdään, jotta saadaan peloteltua vanhempia, opettajia, lainsäätäjiä ja tuomareita käyttämällä tieteellistä terminologiaa ja tekaistuja ei-kliinisiä tutkimustuloksia ja tällä tähdätään lopulta huumetestilaitteistojen suurempaan myyntimenekkiin. Huumevieroitusklinikat ja niiden työntekijät ja ammattilaiset ansaitsevat enemmän ja näin turvataan rahoitus myös DEA:lle, paikallispoliisille, oikeudelliselle-, syyttämis- ja vankeinhoitojärjestelmälle ja muille valvontayhteiskuntaa luoville "siltarumpupolitiikkaa" harjoittavan hallinnon intresseille.

Isot rahat liikkuvat "huumeiden vastaisessa sodassa", joten häpeämätön useampien poliisien ja vankilapaikkojen aneleminen jatkuu. Meillä on yhä tuhansia tuomareita, lakimiehiä, poliiseja, Valittujen palojen lukijoita ja vanhempia, jotka ovat vuosikausia lainanneet otteita erityisesti juuri Nahasin tutkimuksista, uskoneet niihin ja pitäneet niitä tärkeimpänä syynä ylläpitää ja jatkaa näitä epäoikeudenmukaisia lakeja ja vangita miljoonia amerikkalaisia viime vuosikymmeninä.

Nahasin vuoden 1983 lavertelevan irtisanoutumisen jälkeen DEA tietoisesti ja rikollisesti jatkaa yhä hänen tutkimustulostensa käyttöä voittaakseen kärjistyksillä puolelleen tietämättömiä tuomareita, poliitikkoja, lehdistön edustajia ja vanhempainryhmiä, jotka eivät ole tietoisia Nahasin aiemmasta omien tutkimustensa hylkäämisestä. Nämä ryhmät luottavat siihen, että hallitus kertoo heille heidän verorahojensa maksaman totuuden. Suurin osa tiedotusvälineiden kommentaattoreista käyttää yhä Nahasin 70-luvun toistamattomia tutkimuksia evankeliuminaan ja valtaosa pelottavista "tositarinoista" ja urbaaneista huumelegendoista, joita kuiskitaan kaduilla ja koulujen pihoilla, ovat saaneet alkunsa tämän petollisen "tieteentekijän" tekemästä työstä.

Epäluotettaviksi osoitetut ja toistamattomat tutkimustulokset ovat yhä opetuksen välineinä samalla kun rehellisiä tutkijoita uhataan vankilalla heidän yrittäessään tutkia kannabiksen lääkinnällistä käyttöä.

Itse asiassa käyttämällä Nahasin luokattomia synteettisen THC:n petrimaljatutkimuksia liittyen immuunijärjestelmään hysteeriset "sano vain ei"-järjestöt ovat saaneet lehdistön kirjoittamaan, että marihuana aiheuttaa AIDSia – väitteellä ei ole mitään pohjaa mutta lehdet todella julkaisivat tällaista tekstiä luoden lisää ruohohulluutta!

Vuonna 1998 Gabriel Nahas asuu Pariisissa ja kiertää Eurooppaa opettaen samoja vanhoja valheitaan huonosti asioihin perehtyneille eurooppalaisille. Kun häntä pyydettiin väittelemään H.E.M.P. -järjestön kanssa kannabiksesta maailman lehdistön edessä 18. kesäkuuta 1993 Pariisissa, hän ensin suostui innokkaana kunnes sai selville, että keskustelun aiheena olisi hamppukasvin kaikki puolet (paperi, kuitu, polttoaine, lääkitsemys). Sitten hän kieltäytyikin kutsusta, vaikka kaikki hänen vaatimuksensa tilaisuutta koskien oltiin valmiita toteuttamaan.

Radioaktiivinen tupakka: kertomatta jäänyt tarina

Tupakanpoltto tappaa vuosittain enemmän ihmisiä kuin AIDS, heroiini, crack- ja tavallinen kokaiini, alkoholi, auto-onnettomuudet, tulipalot ja murhat yhteensä. Savukkeiden poltto on yhtä paljon riippuvuutta aiheuttavaa kuin heroiiniin käyttö, vieroitusoireineen kaikkineen, ja relapsien määrä (75 %) on sama kuin lopettavilla kokaiinin tai heroiinin käyttäjillä.

Se on valtaisalla etumatkalla numero ykkönen ehkäistävissä olevia kuolemia aiheuttavien asioiden listalla Yhdysvalloissa tänä päivänä. Tupakoivilla on kymmenkertainen keuhkosyövän riski ei-polttaviin verrattuna, sydäntautien riski on kaksinkertainen ja he kuolevat kolme kertaa todennäköisemmin sydänsairauteen jos heille sellainen kehittyy. Siitä huolimatta tupakka on täysin laillista ja siitä maksetaan korkeammat USA:n hallituksen maataloustuet kuin mistään muusta maataloustuotteesta, samalla kun se on suurin tappajamme! Mitä täydellistä tekopyhyyttä!

Yhdysvalloissa joka seitsemäs kuolema johtuu savukkeiden polttamisesta. Naisten tulisi tietää, että keuhkosyöpä on rintasyöpää yleisempää tupakoivilla naisilla ja että tupakointi yhdessä ehkäisypillerin syömisen kanssa lisää syöpä- ja sydänriskejä dramaattisesti.

Seitsemän miljoonaa dollaria päivässä pyörittää tupakkabisnestä ja on arvioitu, että tupakkateollisuus tarvitsee 3000 uutta aloittajaa päivittäin niiden tilalle, jotka lopettavat tai kuolevat joka päivä tupakointiin.

Kentuckyn osavaltion tärkein liike- ja maataloustoimi sadan vuoden ajan (vuoteen 1890 asti) oli terveellinen, monikäyttöinen ja käytännöllinen hamppu. Sen on sittemmin korvannut syötäväksi kelpaamaton, kuitua tuottamaton, maaperää köyhdyttävä tupakka, jonka kasvatusmaita lannoitetaan radioaktiivisilla aineilla.

Yhdysvaltojen hallituksen tutkimukset ovat osoittaneet, että puolitoista askia savukkeita päivässä vuoden ajan on keuhkoillesi sama kuin kutakuinkin 300 rinnan röntgenkuvausta (käyttäen vanhaa, 80-lukua edeltävää hidasta röntgenfilmiä ja ilman minkäänlaista lyijysuojaa) ihollesi. Mutta siinä missä röntgensäteen radioaktiivisuus haihtuu samantien, tupakan radioaktiivisuudella on puoliintumisaika, jonka ansiosta se pysyy aktiivisena keuhkoissasi 21,5 vuotta.

Entinen Yhdysvaltain johtava lääkintäviranomainen C. Everett Koop sanoi kansallisessa televisiolähetyksessä, että tupakkakasvin lehtien radioaktiivisuus on todennäköisesti syyllinen suurimpaan osaan tupakan aiheuttamista syövistä. Kannabiksen tervassa ei esiinny radioaktiivisuutta.

(National Center for Atmospheric Research, 1964; Amerikan Keuhkoyhdistys.; Tri Joseph R. DiFranza, U. of Mass. Medical Center; Valitut Palat, Maaliskuu 1986; C. Everett Koop, 1990.)

Eräitä tutkimuksia, joista järjestelmä ei puhu

Koptilainen tutkimus (1981): ei vahinkoa ihmisaivoille tai älykkyydelle

Hamppua on käytetty ikimuistoisista ajoista lähtien käytännöllisesti katsoen kaikissa yhteiskunnissa työn motivoijana ja luovien energioiden tehostamiseen ja uudistamiseen.

(Jamaikan tutkimukset; Koptilainen tutkimus; Costa Rica tutkimus; Vedat; Tri Vera Rubin, Research Institute for the Study of Man (RISM, "Ihmisentutkimusinstituutti" – suom.huom); et al)

Vuonna 1981 tutkimus osoitti, että kymmenen Amerikan kovinta pilvenpolttajaa (Floridassa asuvia koptilaisen uskonnon edustajia) itse asiassa uskoivat, että päivittäinen kuudentoista suuren ja voimakkaan spliffin* polttaminen oli kehittänyt heidän mieltään jossain määrin 10 vuoden aikana.

Heitä tutkivat UCLA:n tohtorit Ungerlieder ja Shaeffer, jotka eivät löytäneet minkäänlaisia aivojen eroavaisuuksia kannabista polttamattomaan verrokkiryhmään vertailtaessa. Myöskään koptilaisten väite älykkyysosamäärän kasvusta ei saanut vahvistusta.

*Yksi "spliffi" vastaa keskimäärin viittä tavallista amerikkalaista marisätkää.

Pitempi elämä, vähemmän ryppyjä

Useimmat tutkimukset (tasavertaiset populaatiot, menneet ja nykyiset) osoittavat, että jos kaikki muut tekijät ovat yhdenvertaisia, keskiverto amerikkalainen pilvenpolttaja elää kauemmin kuin mitään huumeita käyttämätön vastineensa; hänellä on myös vähemmän ryppyjä ja yleisesti ottaen vähemmän stressiä elämässään, jonka myötä hän sairastuu harvemmin joten hänen immuunijärjestelmänsä rasittuu vähemmän, lisäksi hän on rauhallisempi naapuri.

(Costa Rican ja Jamaikan tutkimukset)

Jamaikan tutkimukset (1968-74, 1975): selkeitä etuja marihuanan polttajille

Perinpohjaisin tutkimus kannabiksen käytöstä sen luonnollisessa ympäristössä on luultavasti Vera Rubinin ja Lambros Comitasin "Ganja in Jamaica – A Medical Anthropological Study of Chronic Marijuana Use" (1975; Mouton & Co., The Hague, Paris/Anchor Books, NY).

Tämä kansallisen mielenterveysinstituutin (NIMH) huumeidentutkimuskeskuksen rahoittama tutkimus oli ensimmäinen aloitettu projekti lääketieteellisessä antropologiassa ja ensimmäinen julkaistu perinpohjainen, poikkitieteellinen tutkimus marihuanankäytöstä ja käyttäjistä.

Jamaikan tutkimuksen johdannosta: "Huolimatta aineen laittomuudesta, ganjan (kannabis) käyttö on kaikkialle tunkeutuvaa, pitkäaikaista ja usein tapahtuvaa; hyvin THC-pitoista ganjaa poltetaan pitempiä ajanjaksoja ja suuremmissa määrin kuin Yhdysvalloissa, ilman vahingollisia sosiaalisia tai psykologisia seurauksia. Suurin ero on siinä, että sekä aineen käyttö että käyttäjän odotettu käytös on kulttuurisesti ehdollistunutta ja pitkän perinteen vakiinnuttamaa." "Ei huononemista psykologisessa tai aistinelinten ja motoriikan toiminnassa eikä abstraktia ajattelua, käsitteenmuodostusta, muistia tai muita kognitiivisia kykyjä testaavissa kokeissa."

rastas.jpg

Myönteisiä sosiaalisia asenteita

Tutkimus hahmottelee positiivista kannustusta, jota ganjanpolttajat saavat osakseen Jamaikalla, ja ganjaa työn motivoijana käyttävien laajalti esittämää ylistystä ainetta kohtaan.

Tutkitut kuvasivat polttamisen tekevän heidät "nokkeliksi", eläväisiksi, hyväntuulisiksi, vastuullisiksi ja valveutuneiksi. Ganjan kerrottiin olevan hyvä meditaation ja keskittymisen apuväline ja luovan yleisen hyvänolon ja itsevarmuuden tunteen.

Ei yhteyttä rikolliseen käytökseen

Vera Rubin ei löytänyt kollegoidensa kanssa yhteyttä kannabiksen ja rikollisuuden välillä (lukuun ottamatta marihuanapidätyksiä) eikä motoristen taitojen huononemista. Kannabista käyttävät ja käyttämättömät olivat tutkimusten mukaan yhtä ulospäinsuuntautuneita eikä ryhmien välillä ollut eroa työhistoriassa tai työhön sopeutumisessa. Rankan ganjanpolttelun ei todettu supistavan työmotivaatiota.

Psykologisesti arvioiden ganjankäyttäjät vaikuttivat avoimemmilta tunteidenilmaisussaan, jossain määrin huolettomammilta ja heidän keskittymisensä häiriintyi jonkin verran helpommin. Orgaanisista aivovaurioista tai skitsofreniasta ei löytynyt mitään todisteita.

Ei ruumiillista heikentymistä

Marilyn Bowman suoritti sarjan psykologisia testejä kroonisille kannabiksenkäyttäjille Jamaikalla vuonna 1972, eikä löytänyt "minkäänlaista fysiologisten toimintojen tai aistinelinten toimintojen ja koordinaation heikkenemistä. Myöskään ajattelukyvyssä, muistissa tai muissa kognitiivisissa kyvyissä ei havaittu heikkenemistä." Tutkitut jamaikalaiset olivat polttaneet kannabista 6–31 vuotta, keskiarvon ollessa hieman yli 16 vuotta. Käyttö oli aloitettu keskimäärin 12,5 vuoden iässä.

Vuonna 1975 suoritettu tutkimus käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä ei löytänyt eroa veriplasman testosteronipitoisuuksissa eikä kokonaisravitsemustilassa. Älykkyyttä koskevissa testiosioissa käyttäjät saivat hieman parempia tuloksia, ei kuitenkaan tilastollisesti merkittävissä määrin. Tutkimus tuli myös johtopäätökseen, että "kannabiksen käyttäjien immuunipuolustus ei perusmittauksissa osoittautunut vähemmän voimakkaaksi."

Lopuksi todetaan: "Parikokeissamme käyttäjät polttivat tupakkaa saman verran kuin parinsa ja tämän lisäksi marihuanaa. Tästä huolimatta heidän hengitystiensä, jos ne nyt jotenkin erosivat, olivat hieman terveempiä kuin ei-käyttävillä."

"Meidän on alustavasti päädyttävä johtopäätökseen, että joko marihuanalla ei ole vahingollisia vaikutuksia hengitysteihin tai että se itse asiassa tarjoaa jonkinlaista vähäistä suojaa tupakansavun vahingollisia vaikutuksia vastaan. Ainoastaan jatkotutkimukset voivat selvittää kummasta, jos nyt kummastakaan, näistä on kysymys."

Ei porttiteorialle

Mitä tulee kannabiksen syyttämiseen porttihuumeeksi: "Kovien huumeiden käyttö on toistaiseksi käytännössä olematonta työväenluokan jamaikalaisten keskuudessa. Kukaan (Rubinin) tutkimuksiin vastannut ei ollut koskaan käyttänyt narkoottisia aineita, stimulantteja, hallusinogeenejä, barbituraatteja tai unilääkkeitä."

1800-luvun loppuvaiheessa kannabista käytettiin Amerikassa riippuvuuksien hoitoon. Opiaatti-, kloraalihydraatti- ja alkoholiriippuvaisia hoidettiin menestyksekkäästi voimakkailla kannabisuutteilla. Jotkut potilaat selvisivät alle tusinalla kannabisuuteannoksella.[1] Samoin kannabiksen polttaminen on havaittu arvokkaaksi keinoksi modernissa alkoholiriippuvuuden hoidossa.[2]

Costa Rican tutkimus (1980)

Jamaikalaiset tulokset vahvistettiin suurilta osin toisessa karibialaisessa tutkimuksessa, vuoden 1980 tutkielmassa "Cannabis in Costa Rica – A Study in Chronic Marijuana Use edited by William Carter for the Institute for Study of Human Issues. (ISHI, 3401 Science Center, Philadelphia.)

Tälläkään kertaa tutkijat eivät löytäneet mitään ilmeistä vahinkoa maan kroonisille kannabiksenpolttajille. Alkoholiin liittyviä sosiaalisia ongelmia, jotka ovat hyvin tavallisia naapurisaarilla joilla ei polteta pilveä, ei löydetty Costa Ricasta.

Tämä tutkimus osoittaa selvästi, että sosiaalisesti hyväksytty ganjan käyttö suurilta osin korvaa tai vähentää alkoholin (rommin) käyttöä, jos sitä on saatavilla.

Amsterdamin malli

Sen jälkeen kun Hollannissa omaksuttiin suvaitseva asennoituminen ja politiikka kannabiksen käyttäjiin (sitä on saatavilla kahviloissa ja baareissa) eikä heitä enää pidetty rikollisina ja kovien huumeiden käyttäjien hoitoon panostettiin, maassa on koettu tuntuva alentuminen teinien kannabiksenkäytössä ja heroiiniriippuvaisten määrä on vähentynyt 33 %. Strategia, jossa kannabiksen myynti on otettu pois kovien huumeiden kauppiaiden käsistä tuomalla se "päivänvaloon", on osoittautunut menestyksekkääksi. (L.A. Times, syyskuu 1989). Vuonna 2007, huolimatta USA:n hallituksen ja DEA:n jatkuvasta painostuksesta, Hollanti kieltäytyy yhä uudelleenkriminalisoimasta kannabista!

Alaviitteet

1. "Cannabis Indica as an Anodyne and Hypnotic," J.B. Mattison, M.D., The St. Louis Medical and Surgical Journal, vol. LVI, no. 5, marraskuu 1891, s. 265–271, uudelleenjulkaistu teoksessa Marijuana: The Medical Papers, Tod Mikuriya, M.D.

2. "Cannabis Substitution: An Adjunctive Therapeutic Tool in the Treatment of Alcoholism," Tod H. Mikuriya, M.D., Medical Times, vol. 98, no. 4, huhtikuu, 1970, uudelleenjulkaistu teoksessa Marijuana: The Medical Papers, Tod Mikuriya, M.D.

Lisää kieltolain kannattajien petoksia

Scientific American -lehti kirjoitti vuonna 1990: "Huumetestauksen puoltajien lainaamat hälyttävät tilastotiedot, joilla he todistelevat huumeiden käytön aiheuttamia suuria kustannuksia – – eivät aina tarkasti kuvasta tutkimuksia, joihin ne perustuvat. Itse asiassa, osaa tiedoista voitaisiin käyttää sen "todistamiseen", että huumeiden käytöllä on mitättömiä tai jopa hyödyllisiä vaikutuksia." (Maaliskuu 1990, sivu 18).

Yksi annetuista esimerkeistä on entisen presidenttimme George Bushin vuonna 1989 hyväksikäyttämä tilastotieto: "Huumeidenkäyttö amerikkalaisen työväestön keskuudessa maksaa yrityksille ja työnantajille 60–100 miljardia dollaria vuodessa tuottavuuden laskuna, poissaoloina, huumeisiin liittyvinä onnettomuuksina, lääkärikuluina ja varkauksina." NIDA arvioi kuitenkin vuonna 1989, että moiset väitteet pohjautuvat yhteen ainoaan tutkimukseen, joka teetettiin vuonna 1982 ainoastaan 3700 taloudelle.

Tutkimusyhtiö RTI sai selville, että taloudet, joissa vähintään yksi asukas myönsi polttaneensa marihuanaa säännöllisesti, raportoivat 28 % pienemmistä tuloista kuin muutoin vastaavat taloudet. RTI:n tutkijoiden mukaan tämä ero ansiotuloissa oli "marihuanan syytä."

Tämän jälkeen RTI oletti rikollisuuden kustannuksia, terveysongelmia ja onnettomuuksia päätyen tulokseen, että "huumeiden käytön hinta yhteiskunnalle" on 47 miljardia dollaria. Tämän jälkeen Valkoinen talo "sääti" summaa inflaation ja väestön määrän lisääntymisen perusteella, jotta saatiin perusta Bushin lausunnolle.

RTI:n kysely sisälsi myös kysymyksiä nykyisestä huumeidenkäytöstä. Vastaukset paljastivat, että ei ollut nähtävissä merkittäviä tuloeroja niiden talouksien kesken, joissa kyselyn aikana käytettiin laittomia huumeita, mukaan lukien heroiini ja kokaiini, ja muiden talouksien välillä.

Joten samat tilastot "todistavat", että tämänhetkinen kovien huumeiden käyttö ei aiheuta mitään "menetyksiä", päinvastoin kuin yksittäinen marinpolttelukausi joskus menneisyydessä!

Virallista korruptiota: Carlton Turner

Kaikesta siitä tutkimuksesta, jota tämän kirjoittaja on tehnyt julkisten varojen ja luottamustehtävien väärinkäytöstä, mikään ei vedä vertoja seuraavan tarinan byrokraattien ja poliitikkojen joko täydellisen tietämättömälle tai täydellisen tietoiselle amerikkalaisten maamiestensä tappamiselle:

Yksi mies ja hänen huumepalturinsa

USA:n hallituksen politiikka, joka alkoi Nixonin ja Fordin hallintokausina ja jatkui Carlton Turnerin* (huumetsaari Reaganin hallituksessa 1981–1986) alaisuudessa, salli liittovaltion lääkemarihuanan, jota jaeltiin yksittäisten osavaltioiden lääkekannabisohjelmien kautta, sisältävän ainoastaan hamppukasvin lehteä, vaikka se on tavallisesti vahvuudeltaan vain kolmanneksen kukinnon veroista eikä sisällä samoissa pitoisuuksissa kaikkia vaikuttavia aineita kuten THC:tä ja CBN:ää.

*Ennen kuin hänestä tuli Valkoisen talon erityisneuvonantaja (lue: kansallinen huumetsaari), Carlton Turner, vuosina 1971–80, oli vastuussa kaikesta hallituksen lääketarkoitukseen kasvattamasta marihuanasta johtuen virastaan Mississippin yliopistossa. Yliopiston Marihuanan tutkimusohjelma tutkii kasvia erityisluvalla ja tarkoituksena on eri ainesosien löytäminen, tutkiminen ja erotteleminen, jotta tämän jälkeen voidaan syntetisoida komponentit, joilla on lääketieteellisesti edullisia vaikutuksia ja lääkeyhtiöt saavat niistä irti täyden hyödyn.

Esimerkiksi lehden antama helpotus silmänpaineeseen, josta glaukoomapotilaat kärsivät, on paljon lyhytvaikutteisempi ja siten epätyydyttävä verrattuna kukinnon käyttämiseen. Lehti myös aiheuttaa polttajille joskus päänsärkyä. Vuoteen 1986 saakka liittovaltion hallitus käytti ainoastaan lehteä. Turner kertoi lääketehtaille ja haastattelijoille, että hampun lehti oli ainoa mitä amerikkalaiset koskaan saisivat, vaikka kukka toimikin paremmin. Yhä tänä päivänä vuonna 1999 seitsemän laillista lääkemarihuanaa käyttävää amerikkalaista saa vain lehtien, oksien ja kukinnon sekoitusta, joka on hienonnettu ja kääritty. Kuitenkin puhdas kukinto tehoaa paremmin kemoterapian oireisiin, glaukoomaan jne. ja oksien polttaminen voi olla yhtä myrkyllistä kuin puun polttaminen.

Turner sanoi vuonna 1986, että luonnonmukaista marihuanaa ei "ikinä" annettaisi lääkkeenä ja vuoden 1998 maaliskuuhun tultaessa sitä ei vieläkään anneta. (Paitsi Kaliforniassa, jossa kansalaiset menestyksekkäästi äänestivät marraskuussa 1996 kumoavansa liittovaltion hallituksen lääkekannabisasiassa!)

Annetut syyt:

  • Kukinnot ovat liian kovia savukekoneessa käärittäviksi. (Unohdetaan, että 25 miljoonaa amerikkalaista onnistuu kukinnon käärimisessä päivittäin ihan hyvin.)
  • Käytettäessä "karkeaa" ja "jalostamatonta" kukintoainesta lääkkeenä, lääketieteellisiä patentteja ei voida hakea eikä niistä voida hyötyä. Täten Turnerin ohjelma toimi vastoin hänen entisiä työnantajiaan ja Mississippin yliopiston antamaa erioikeutta ja rahoitusta.

(Haastattelut Ed Rosenthal High Times-lehdelle, Dean Latimer et al; NORML).

Vaikka kukinnot toimivat paremmin kemoterapiaan, glaukoomaan ja moniin muihin tiloihin, Turner sanoi, että niitä ei "koskaan" annettaisi kenellekään. Tuli myös selkeästi esiin, että marihuanan aiheuttamat "mässyt" (ruokahalun kiihottuminen) eivät toimineet liittovaltion lehteä pössyttäville kemoterapiapotilaille.

Ja vaikka minkään tutkimusten ei ole sallittu vertailevan lehteä ja kukintoa, me tiedämme lääkäreitä, jotka epävirallisesti suosittelevat kukkaa ja katselevat, kuinka heidän kuihtuvat syöpäpotilaansa alkavat kerätä painoa (NORML).

Pilvenpolttajien myrkyttäminen

p.jpg

Elo-syyskuussa 1983 Turner esiintyi kansallisessa televisiossa oikeuttamassa DEA:n laittomia marihuanan suihkuttamisia (lentokoneista käsin) paraquat-myrkyllä Georgiassa, Kentuckyssa ja Tennesseessä. Hän sanoi, että paraquatilla myrkytettyyn pilveen kuoleminen antaisi pennuille ainakin opetuksen. Turner oli pakotettu eroamaan hänen ilmoitettuaan julkisesti johtopäätöksenään, että marihuana aiheuttaa homoseksuaalisuutta, immuunijärjestelmän tuhoutumista ja siten AIDSia.

Kannabiksen terapeuttisten mahdollisuuksien tutkiminen on kaikkein tarkimmin kontrolloitua tutkimusta, josta tiedemiehet koitetaan saada luopumaan, mutta aineen kielteisiä tai vahingollisia vaikutuksia metsästäviä kokeita sensijaan edistetään. Koska nämä kokeet usein epäonnistuvat tai ne eivät anna vakuuttavia tuloksia, jopa niiden kaltainen tutkimus on harvinaista.

Turner lainasi teosta "Rooman valtakunnan rappio ja tuho" esittääkseen, kuinka jazz- (ja rock-) laulajat syövyttävät "hänen" rakastamaansa Amerikkaa tällä hallusinogeenisellä marihuanahuumeella, joka hänellä oli tarkoituksena kitkeä.

Väärennetyt paraquat-testit

Vuoden 1978 Meksikon marihuanan paraquat-säikyttelyn aikana, ja ollessaan yhä yksityinen Mississippin marihuanafarmilla työskentelevä kansalainen, tämä samainen Carlton Turner soitti High Times -lehteen mainostaakseen paraquat-testilaitetta. Turner ei tiennyt tätä mutta High Times ei suostunnut ottamaan vastaan minkäänlaisia paraquat-testereiden mainoksia koska kaikki todisteet osoittivat, että ne eivät toimineet.

Silloinen High Timesin toimitussihteeri Dean Latimer kesti Turnerin lähes päivittäisiä puheluita kuukauden ajan kuunnellen, kuinka Turner selitti kuinka paljon rahaa hän tekisi myymällä laitteita.

High Times halusi nähdä esittelykappaleen. Kun Turner toimitti prototyyppiversionsa paraquat-testilaitteesta lehdelle, huomattiin että kyseessä oli täydellinen vedätys, "aivan kuten kaikki muutkin yli kymmenen näitä laitteita markkinoivaa yritystä, jotka koettivat ostaa mainostilaa lehdestä tuohon aikaan", kirjoitti Latimer artikkelissa vuonna 1984.

Turner ilmeisesti ei koskaan tullut ajatelleeksi, että High Timesissa oltaisiin niin eettisiä, että he tarkastaisivat härvelin. Hän oletti, että he vain ottaisivat mainosrahat ja juoksisivat painamaan mainoksia ja tekemään Turnerista rikkaan.

Hän ei välittänyt vaikka joku nuori olisi kuollut tai tältä olisi petkutettu viimeiset rahat tuolla väärennetyllä testilaitteella.

Tämän postihuijausyrityksen jälkeen tästä miehestä tuli presidentti Reaganin kansallinen huumetsaari vuonna 1981. Häntä suosittelivat tehtävään George Bush ja Nancy Reagan.

Kevytmielistä piittaamattomuutta elämästä

Turner sanoi jopa, että hän ei välitä vaikka sadat nuoret kuolisivat poltettuaan pilveä, jonka liittovaltion hallinto on tarkoituksellisesti suihkuttanut paraquatilla.

Sitten 25. huhtikuuta 1985, PRIDE-konferenssissa (Parents Resource Institute for Drug Education, "vanhempien huumevalistusinstituutti") Atlantassa, Georgiassa yhdessä Nancy Reaganin ja kuudentoista ulkomaan ensimmäisen naisen läsnäollessa (joukossa Imelda Marcos) Turner vaati kuolemanrangaistusta huumeiden myyjille.

Turner oli, loppujen lopuksi, Reaganin, Bushin ja lääkeyhtiöiden oma palkkamurhaaja, joka näki koko kutsumuksenaan taistelun ei heroiinia, PCP:tä tai kokaiinia, vaan pilveä ja jazz/rock-musiikkia vastaan.

Carlton Turner oli pakotettu eroamaan kun Newsweek-lehti arvosteli häntä ankarasti lokakuun 27. päivän numeron pääkirjoituksessa vuonna 1986. Hänen eronsa oli vastahakoinen päätös sen jälkeen kun häntä oli herjattu Washington Postissa ja muissa lehdissä enemmän kuin ketään toista julkisuuden henkilöä miesmuistiin hänen johtopäätöksistään (julkisissa puheissa), joiden mukaan marihuana aiheuttaa homoseksuaalisuutta, immuunijärjestelmän tuhoutumista ja siten AIDSia.

Hän irtisanoutui joulukuun 16. päivä 1986. Kyseessä olisi pitänyt olla etusivun pääuutisen, mutta asia haudattiin takasivuille sillä viikolla käsiin räjähtäneen Iran-Contra -skandaalin tieltä.

Virtsatestiyhtiö

Irtisanoutumisensa jälkeen Turner liittyi yhteen Robert DuPontin ja entisen NIDA:n johtajan Peter Bensingerin kanssa valloittaakseen huumetestimarkkinat. He solmivat neuvonantajina sopimuksia 250 suurimman yhtiön kanssa huumeiden testausohjelmista.

Pian sen jälkeen kun Turner oli jättänyt viran, Nancy Reagan suositteli, että yhdenkään yrityksen ei sallittaisi tehdä bisnestä liittovaltion hallinnon kanssa ellei sillä olisi esittää toimivaa puhtaan virtsan politiikkaa merkkinä lojaaliudestaan.

Aivan kuten G. Gordon Liddy meni mukaan korkean teknologian yhtiöiden turvallisuusbisnekseen häpäisynsä jälkeen, Carlton Turnerista tuli rikas mies nykyään valtavalla vauhdilla kasvavalla teollisuudenalalla: virtsatestauksessa.

Tämän kaltainen bisnes kieltää perustavaa laatua olevat oikeudet yksityisyyteen, viidennen lisäyksen itseänsä vastaan todistamisen oikeudet, syyttömäksi olettamisen (kunnes toisin todistetaan) ja se sallii kohtuuttomat tutkinnan ja takavarikon toimenpiteet.

Alistuminen nöyryyttävään palkkaa saavan tirkistelijän suorittamaan intiimien ruumiinosien ja -toimintojen tarkkailuun on nykyään ehtona työkelpoisuudelle niin asiantuntijatehtävissä kuin minimipalkkaisissa hommissakin.

Turnerin uusin rahantekojuoni vaatii, että kaikki amerikkalaiset luopuvat perustavaa laatua olevista oikeuksistaan yksityisyyteen ja itsekunnioitukseen.

Bush iskee jälleen

Presidentti Reagan nimitti varapresidentti George Bushin yllytyksestä Carlton Turnerin Valkoisen talon huumetsaariksi (erityisneuvonantajaksi) vuonna 1981.

Lääketehtaiden ja heidän lobbaajiensa kokouksissa vuosina 1981–1986 Turner lupasi jatkaa hampun yli neljänsadan kemiallisen aineyhdisteen tutkimuskieltoa.

Bush jatkoi samaa linjaa yksinkertaisesti olemalla sallimatta minkäänlaisia apurahoja yksityiselle tai julkiselle tutkimukselle, joka viittasi mihinkään myönteiseen hampussa. Hän hyväksyi ainoastaan sellaisten tutkimusten tukianomuksia, jotka tähtäsivät kielteisiin tutkimustuloksiin. Tätä kirjoitettaessa (heinäkuussa 1998) presidentti Clintonin politiikka on säilynyt samanlaisena.

Vertailu alkoholiin

On olemassa monenlaisia hirveitä huumeongelmia. Pahimpia on alkoholi, niin käyttäjien määrän kuin äärimmäiseen käyttöön liittyvän epäsosiaalisen käytöksen vuoksi. Alkoholismi on johtava teini-ikäisten kuolinsyy: 8000 amerikkalaista teiniä kuolee ja 40 000 vammautuu joka vuosi humalatilan ja autolla ajamisen yhdistelmän vuoksi. (MADD, Mothers Against Drunk Driving, "äidit rattijuoppoutta vastaan"; SADD, Students Against Drunk Driving, "opiskelijat rattijuoppoutta vastaan"; NIDA, jne.)

Itse asiassa Yhdysvaltain hallituksen/poliisin tilastot vahvistavat seuraavat oudot luvut:

Alkoholin käytön vuoksi kuolee vuosittain 100 000 ihmistä, verrattuna marihuanaan, joka ei ole aiheuttanut yhtäkään kuolemaa sen 10 000-vuotisen käyttöhistorian aikana.

Noin puolessa murhista ja liikennekuolemista on osallisena alkoholi. Itse asiassa, Chicago Tribunen ja L.A. Timesin mukaan alkoholin osuus liikennekuolemista voi olla niinkin korkea kuin 90 %.

Alkoholi on myös mukana valtaosassa (69–80 %) insesti/lapsen hyväksikäyttötapauksissa; perheväkivaltatapaukset ovat myös valtaosaltaan alkoholiin liittyviä (60–80 %).

Heroiini on osallisena 35 %:iin asuntomurroista, ryöstöistä, aseellisista ryöstöistä, pankkiryöstöistä, autovarkauksista jne.

Oikeusministeriön ja FBI:n tilastojen mukaan Yhdysvalloissa pidätettiin vuonna 2005 786 545 ihmistä pelkästä marihuanan hallussapidosta (määrä oli 400 000 vuonna 1992).

(Uniform Crime Reporting Statistics of the U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation)


Jatka sivulle: Luku 16


Siirry lukuun:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Loppusanat - Liitteet - Lisämateriaali

Bookmark and Share

banneri-pieni.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.