Luku 14 Problems Discussion

Erityisen hankala oli kappale "Takavarikko: feodaalista lakia ja järjestystä", varsinkin sen loppupuoli… Tuo vanhahtava (laki)sanasto tuottaa harmaita hiuksia, toivottavasti joku asiantuntija voisi vilkista ja korjata termejä tms. *GuestoSupriso*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.