Liite: Lääketiede

Kuinka vaarallista kannabis on verrattuna muihin aineisiin?

Seuraavassa on luettelo amerikkalaisten kuolleiden määristä per vuosi, johtuen suoraan tai ensisijaisesti seuraavista valituista syistä, lähteinä World Almanac eri vuosilta, Life Insurance Actuarial Death Rates, ja amerikan johtavat terveysviranomaiset (Surgeon Generalin raportit) 20 vuoden ajalta. Luvut ovat vuodelta 1994 liittovaltion hallintojen kuolintilastoista ja NIDA:lta.

death.jpg
kuolemantapauksia vuodessa
TUPAKKA 340,000 - 450,000
ALKOHOLI (ei sisällä 50 % kaikista liikennekuolemista ja 65 % kaikista hengenriistoista) 150,000+
ASPIRIINI (sisältää yliannostuskuolemat) 180 - 1,000+
KOFEIINI (stressistä, vatsahaavasta, rytmihäiriöistä jne) 1,000 - 10,000
'LAILLISTEN HUUMEIDEN' (lääkkeiden) YLIANNOSTUS (tarkoituksellinen tai vahingossa tapahtunut) laillisista, määrätyistä ja patentoiduista lääkkeistä ja/tai niiden yhdistämisestä alkoholiin, esim. Valium/alkoholi 14,000 - 27,000
LAITTOMIEN HUUMEIDEN YLIANNOSTUS (tarkoituksellinen tai vahingossa tapahtunut), kaikista laittomista huumeista 3,800 - 5,200
TEOFYLLIINI, yleisesti astmaan määrätty lääke (Teofylliini on myös vastuussa 6500 ensiapuun joutumisesta ja 1000 pysyvästä aivovauriosta per vuosi) 50
MARIHUANA, KANNABIS, HASIS 0

Marihuanan käyttäjillä on myös joko sama tai alhaisempi osallisuus hengenriistoihin, liikennekuolemiin ja -tapaturmiin kuin keskimäärin marihuanaa käyttämättömillä. (Crancer Study, UCLA; U.S. Funded ($6 million), First & Second Jamaican Studies, 1968 to 1974; Costa Rican Studies, 1980 to 1982; et al.)

Alhaisin myrkyllisyys

100 % useissa kymmenissä amerikkalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehdyistä tutkimuksista osoittaa, että hampun myrkyllisyyttä ei ole olemassa. Lääketieteen historia ei tunne yhtään marihuanan yliannostuksesta johtuvaa kuolemantapausta (UCLA, Harvard, Temple, etc.).


Palaa sivulle: Liitteet


Siirry lukuun:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Loppusanat - Liitteet - Lisämateriaali

Bookmark and Share

banneri-pieni.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.